Το MOVERE είναι ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για τα συναισθήματα που απευθύνεται σε όλους, μικρούς και μεγάλους.

Περιλαμβάνει:

– Επιμορφωτικά Σεμινάρια
– Βιωματικά Εργαστήρια
– Εκθέσεις
– Προβολές
– Παιχνίδια

Σχεδιάστηκε από το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ) και υλοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των δράσεων «Ηράκλειο: Η Πόλη που Μαθαίνει» του Παγκοσμίου Δικτύου της UNESCO.

Σκοποί του προγράμματος:

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων για τα συναισθήματα, το ρόλο και τη λειτουργία τους.

Η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων (εκπαιδευτικών, γονέων) σε θέματα που αφορούν τη συναισθηματική ανάπτυξη.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σκοπό την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων που ενισχύουν τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμμετεχόντων, μικρών και μεγάλων, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το «αθέατο» σύμπαν των συναισθημάτων και κατ’ επέκταση τον εαυτό τους.

Η Φιλοσοφία του προγράμματος:

Τα συναισθήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης· είναι παρόντα σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας, επηρεάζοντας το σώμα, τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας.

* Emotion = Συναίσθημα –> από τη λατινική λέξη Movere
(απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος moveo = κινώ κάποια διεργασία, εγείρω, εκκινώ, μεταβάλλω)

Τα συναισθήματα μας ωθούν σε δράση!

Υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για τα συναισθήματα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν καλύτερα τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τόσο στον εαυτό τους, όσο και στους άλλους και να κατανοούν τι προηγείται και τι έπεται των αντιδράσεων αυτών. Επίσης, αντιλαμβάνονται τη σύνδεση συναισθήματος – σώματος και αναγνωρίζουν πως όλα τα συναισθήματα, είτε βιώνονται ως ευχάριστα είτε ως δυσάρεστα, είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου.

Η συναισθηματική παιδεία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού προς τον εαυτό και τους άλλους.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος είναι δωρεάν και έχουν ως πυρήνα την αναγνώριση της αξίας της συναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου, ως ένα από τα πλέον χρήσιμα όπλα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.